Elektronické zvony
Riešenie neriešiteľnej situácie

Úvod

 

,,Živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem.“

 

                              ,,Vivos  voco, mortuo  plango, fulgura frango.“

 

      Zvuk zvonov nás sprevádza po celý život. Zvony odpradávna oznamujú dôležité správy svojmu okoliu. Ohlasujú nový život, svadbu, či smrť, zvolávajú k modlitbe, zaháňajú búrky... Sú  nejakou  časomierou a zároveň  určitým oznamovateľom .

      Hlahol zvonov sa u nás šíri už viac ako  9 storočí. Najstaršia písomná zmienka  o prítomnosti zvonov je z roku 1124 v Bzovíku. Sú vlastne trvalým bohatstvom spoločenstiev.

      No nastávajú aj situácie , kedy zvuk zvonov utíchne. Spravidla sú to problémy so samotnými stavbami veží, kedy sa na nich podpíše zub času. Porušená statika, či  porušené ukotvenie a uchytenie zvonov.  V mnohých prípadoch chýbajúci zvon už od čias vojen...