Elektronické zvony
Riešenie neriešiteľnej situácie

Kontakty

Podrobnejšie informácie , dopyty , cenové ponuky  :

                                     Jozef  Štofan

                               stofanj@gmail.com

                               tel.     0905 679 092